Ta strona korzysta z ciasteczek. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ramki pszczele

Ramki pszczele

Typ: Wielkopolska

1. Ramka Wielkopolska
360×260

Cena: 1,80zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: Górny element 393mm, dolny 360mm , bok 260mm , wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym, otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

2. Ramka Wielkopolska Hoffman
360×260

Cena: 2,00zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393mm, dolny 360mm, bok 260mm, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok. 1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

3. Ramka Wielkopolska Nadstawkowa
360×130

Cena: 1,60zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393mm, dolny 360mm, bok 130mm, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

4. Ramka Wielkopolska Nadstwkowa Hoffman 360×130

Cena: 1,80zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393mm, dolny 360mm, bok 130mm, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

5. Ramka Wielkopolska Nadstawkowa 35mm 360×130

Cena: 2,00zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393mm, dolny 360mm, bok 130mm, wszystkie elementy o grubości 10mm i szerokości 35mm.

Ramka czopowana otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Typ: Warszawska Poszerzana

6. Ramka Warszawska Poszerzana 300×435

Cena: 2,10zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 333 grubość 15mm, dolny 300, bok 435, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

7. Ramka Warszawska Poszerzana Hoffman 300×435

Cena: 2,30zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 333 grubość 15 mm, dolny 300, bok 435, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

8. Ramka Warszawska Poszerzana Nadstawkowa 360×130

Cena: 1,60zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393, dolny 360, bok 130, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

9. Ramka Warszawska Poszerzana 1/2 Hoffman 360×130

Cena: 1,80zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393, dolny 360, bok 130, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Typ: Warszawska Zwykła

10. Ramka Warszawska Zwykła 240×435

Cena: 2,10zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 273 grubość15mm, dolny 240, bok 435, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

11. Ramka Warszawska Zwykła Hoffman 240×435

Cena: 2,30zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 273mm grubość 15mm, dolny 240mm, bok 435mm, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

12. Ramka Warszawska Zwykła 1/2 Hoffman 240×160

Cena: 1,70zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 273, dolny 240, bok 160, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

13. Ramka Warszawska Zwykła 1/2 240×160

Cena: 1,60zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 273, dolny 240, bok 160, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Typ: Dadant

14. Ramka Dadant 435×300

Cena: 2,10zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 468 grubość 15mm, dolny 435, bok 300, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

15. Ramka Dadant Hoffman 435×300

Cena: 2,40zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 468 grubość 15mm, dolny 435, bok 300, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

16. Ramka Dadant 1/2 435×145

Cena: 1,80zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 468 , dolny 435, bok 145, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

17. Ramka Dadant 1/2 Hoffman 435×145

Cena: 1,90zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 468 , dolny 435, bok 300, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

18. Ramka Dadant 1/2 35 mm

Cena: 2,10zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 468 , dolny 435, bok 145, wszystkie elementy o grubości 10mm i szerokości 35mm.

Ramka czopowana z otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Typ: Ostrowska

19. Ramka Ostrowska 360×230

Cena: 1,80zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: Górny element 393 dolny 360, bok 230, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

20. Ramka Ostrowska Hoffman 360×230

Cena: 2,00zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: Górny element 393 dolny 360, bok 230, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Typ: Langstrotha

Ramka Langstrotha 435×230

Cena: 2,00zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: Górny element 468 dolny 435, bok 230, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Langstrotha Hoffman 435×230

Cena: 2,20zł

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: Górny element 468 dolny 435, bok 230, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok 1/3 wysokości poszerzona do 35mm), z otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.