Węza Pszczela

Arkusz wykonany z wosku pszczelego z odciśniętymi obustronnie dnami i zaczątkami ścian komórek pszczelich.

Rozmiar komórki: 5,4mm | Wykonana z wosku sterylizowanego ciśnieniowo.

Cechy: Barwa od jasnożółtej do ciemnożółtej z odcieniem białym lub pomarańczowym jednolita, bez plam i przebarwień, bez uszkodzeń i zanieczyszczeń. Dno komórki w kształcie sześciokątu foremnego, składającego się z trzech jednakowych rombów, dna komórek wklęsłe z odwrotnej strony stanowią jednocześnie części den trzech innych komórek.

 

Wymiary