Ramki

Ramki pszczele

Typ: Wielkopolska

Ramka Wielkopolska
360×260

Cena: 2,70zł

Indeks: R101

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: Górny element 393mm, dolny 360mm , bok 260mm , wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym, otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Wielkopolska Hoffman
360×260

Cena: 2,90zł

Indeks: R102

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393mm, dolny 360mm, bok 260mm, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok. 1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Wielkopolska Nadstawkowa
360×130

Cena: 2,45zł

Indeks: R103

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393mm, dolny 360mm, bok 130mm, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Wielkopolska Nadstwkowa Hoffman 360×130

Cena: 2,70zł

Indeks: R104

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393mm, dolny 360mm, bok 130mm, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Wielkopolska Nadstawkowa 35mm 360×130

Cena: 2,90zł

Indeks: R105

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393mm, dolny 360mm, bok 130mm, wszystkie elementy o grubości 10mm i szerokości 35mm.

Ramka czopowana otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Typ: Warszawska Poszerzana

Ramka Warszawska Poszerzana 300×435

Cena: 3,20zł

Indeks: R201

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 333 grubość 15mm, dolny 300, bok 435, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Warszawska Poszerzana Hoffman 300×435

Cena: 3,50zł

Indeks: R202

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 333 grubość 15 mm, dolny 300, bok 435, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Warszawska Poszerzana 1/2 360×130

Cena: 2,50zł

Indeks: R203

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393, dolny 360, bok 130, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Warszawska Poszerzana 1/2 Hoffman 360×130

Cena: 2,70zł

Indeks: R204

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 393, dolny 360, bok 130, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Typ: Warszawska Zwykła

Ramka Warszawska Zwykła 240×435

Cena: 3,10zł

Indeks: R301

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 273 grubość15mm, dolny 240, bok 435, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Warszawska Zwykła Hoffman 240×435

Cena: 3,40zł

Indeks: R302

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 273mm grubość 15mm, dolny 240mm, bok 435mm, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Warszawska Zwykła 1/2 Hoffman 240×160

Cena: 2,60zł

Indeks: R304

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 273, dolny 240, bok 160, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Warszawska Zwykła 1/2 240×160

Cena: 2,40zł

Indeks: R303

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 273, dolny 240, bok 160, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Typ: Dadant

Ramka Dadant 435×300

Cena: 3,35zł

Indeks: R401

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 468 grubość 15mm, dolny 435, bok 300, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Dadant Hoffman 435×300

Cena: 3,60zł

Indeks: R402

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 468 grubość 15mm, dolny 435, bok 300, pozostałe elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Dadant 1/2 435×145

Cena: 2,65zł

Indeks: R403

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 468 , dolny 435, bok 145, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Dadant 1/2 Hoffman 435×145

Cena: 3,00zł

Indeks: R404

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 468 , dolny 435, bok 300, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Dadant 1/2 35 mm

Cena: 3,30zł

Indeks: R405

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: górny element 468 , dolny 435, bok 145, wszystkie elementy o grubości 10mm i szerokości 35mm.

Ramka czopowana z otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Typ: Ostrowska

Ramka Ostrowska 360×230

Cena: 2,70zł

Indeks: R601

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: Górny element 393 dolny 360, bok 230, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Ostrowska Hoffman 360×230

Cena: 2,90zł

Indeks: R602

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: Górny element 393 dolny 360, bok 230, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok1/3 wysokości poszerzona do 35mm) otworami pionowymi w ilości 4 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Typ: Langstrotha

Ramka Langstrotha 435×230

Cena: 3,10zł

Indeks: R501

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: Górny element 468 dolny 435, bok 230, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem prostym otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.

Ramka Langstrotha Hoffman 435×230

Cena: 3,20zł

Indeks: R502

Materiał: drewno sosnowe

Wymiary: Górny element 468 dolny 435, bok 230, wszystkie elementy o grubości 10mm.

Ramka czopowana z bokiem hoffmanowskim (ok 1/3 wysokości poszerzona do 35mm), z otworami pionowymi w ilości 6 szt. w górnym i dolnym elemencie wzdłużne nacięcie na drut.